Informaatioarkkitehti

Työpaikat / Informaatioarkkitehti

Informaatioarkkitehti

Hakuaika päättyy 29.12.2021

Helsinki IT/tietoliikenne Kuntarahoitus Oyj

Haluaisitko olla vaikuttamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti rakentavan luottolaitoksen kehitykseen, keskeisessä roolissa informaatioarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan kehittäjänä?

Haemme asiakkaallemme Kuntarahoitukselle vuodenvaihteessa perustettuun Yrityssuunnittelu ja Tiedonhallinta -yksikköön monipuoliseen tehtävään kokenutta, konsernin ensimmäistä Informaatioarkkitehtiä.

Kuntarahoitus on yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista. Kuntarahoituksen asiakkaita ovat suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, kuntien yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Kuntarahoituksen työn ansiosta Suomessa rakennetaan tälläkin hetkellä päiväkoteja, kouluja, asuntoja, sairaaloita, energialaitoksia ja vedenpuhdistamoita.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Kuntarahoitus on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

Kuntarahoituksen arvoja ovat asiakaskeskeisyys, avoimuus ja vastuullisuus.

Tehtävässä vastaat Kuntarahoituksen informaatioarkkitehtuurista ja sen kehittämisestä sekä tiedon hallintamallista (data governance). Kuntarahoituksen tavoitteena on tehokas kokonaisarkkitehtuuri, jossa laadukkaalla ja liiketoimintalähtöisellä informaatioarkkitehtuurilla, sekä yksinkertaisilla tietovirroilla on keskeinen rooli. Näitä tukevat laadukas tietovarastokokonaisuus sekä tiedon hallintamalli. Sinulla on keskeinen rooli näiden hallinnassa ja kehittämisessä mm. tavoite- ja nykytilan arkkitehtuurikuvauksin, tietoa mallintamalla sekä tietoa dokumentoimalla.

Lisäksi tuet muuta organisaatiota mm. tiedonhallinnan menetelmiin ja osaamiseen liittyen sekä edistät tiedon hallintamallin omaksumista organisaatiossa. Vastaat myös tiedon hallintamallin jatkokehittämisestä.

Tehtävässä teet laajasti yhteistyötä koko organisaatiossa. Keskeisiä sidosryhmiäsi ovat liiketoiminnan, raportoinnin ja kehittämisen asiantuntijat, tietovarastoinnin ja muut tiedonhallinnan asiantuntijat sekä mm. pääarkkitehti.

Haemme tehtävään henkilöä, jolla tulisi olla usean vuoden työkokemus vaativista tiedonhallinnan tehtävistä. Sinulla on vahvaa tiedon mallintamisen ja tieto- tai informaatioarkkitehtuurityön osaamista sekä näkemystä tehokkaasta ja laadukkaasta informaatioarkkitehtuurista. Pystyt hahmottamaan kokonaisuuksia, jäsentelemään tietoa sekä hahmottamaan riippuvuuksia ja vaikutuksia. Osaat konkretisoida työsi tulokset ja tukemaan muuta organisaatiota niiden viemisessä käytäntöön.

Työskentelet luontevasti yhteistyössä niin johdon, liiketoiminnan kuin IT:n kanssa ja fasilitoit sujuvasti mm. tietomalleihin, käsitteisiin tai arkkitehtuuriin liittyvää työtä. Pystyt toimimaan informaatioarkkitehtuurin strategisella tasolla sekä tukemaan tiedonhallintaa operatiivisellakin tasolla.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

• soveltuvaa korkeakoulututkintoa

• vähintään 5-10 vuoden kokemusta tiedon mallintamisesta ja informaatio- tai tietoarkkitehtuurityöstä sekä näihin liittyvistä menetelmistä ja työkaluista

• hyvät yhteistyö ja kommunikaatiotaidot

• tietovarastoinnin ja keskeisten teknologioiden (mm. SQL, PowerBI) hyvää tuntemusta

• vahvaa suomen ja englannin kielen taitoa

Tehtävässä on lisäksi eduksi:

• kokemus rahoitusalalta

• kokemus tietovarastoinnista (EDW)

• rahoitusalaa koskevan sääntelyn (mm. BCBS 239) tuntemus

• kokemus tiedon hallintamalleista ja tiedon laadun viitekehyksistä

• metatiedon hallinnan työkalujen tuntemus ja osaaminen

Rooli tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä tekemään merkityksellistä työtä jatkuvasti kehittyvässä, kansainvälisessä ympäristössä. Pääset työssäsi vaikuttamaan kansainvälisillä markkinoilla toimivan ja suomalaista yhteiskuntaa rakentavan luottolaitoksen tulevaisuuden kehitykseen. Työskentelet osana motivoitunutta, kunnianhimoista ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunutta asiantuntijaporukkaa, jossa tehdään työtä hyvällä fiiliksellä ja ratkaistaan ongelmia yhdessä.

Kuntarahoituksen viihtyisät toimitilat sijaitsevat aivan Helsingin sydämessä, Kampin Graniittitalossa. Lisäksi sinulle tarjoutuu myös erittäin joustavat mahdollisuudet etätyöskentelyyn.

Kiinnostuitko? Kiinnostaako sinua työskentely Suomen kolmanneksi suurimmassa rahoituslaitoksessa? Kuulemme sinusta ja kerromme tehtävästä erittäin mielellämme lisää! Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 29.12.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa 29.11. – 21.12.2021 välisenä aikana Maarja Saar, IT-rekrytointikonsultti, (etunimi.sukunimi (at) barona.fi) – puh. +358 44 4602 024, sekä Pyry Happonen, yksikönjohtaja, Kuntarahoitus, puh. +358 50 356 1592