OSTAJA, Kaso Oy

Työpaikat / OSTAJA, Kaso Oy

OSTAJA, Kaso Oy

Harmillista, haku tähän työpaikkaan ehti jo päättyä.


Helsinki Tekniikka Ostotehtävät/hankinta Kaso Oy

Kaso Oy on vakavarainen, korkealaatuisia turvatuotteita valmistava perheyritys, jolla on yli 100 vuoden kokemus tuotteistaan ja kehitysorientoitunut kulttuuri. Haemme nyt Kaso Oy:hyn Helsinkiin ostajaa vakituiseen työsuhteeseen. Voit aloittaa työskentelyn nopeastikin tai lomien jälkeen elokuussa.

Ostajana päätehtäväsi on vastata operatiivisesta ostamisesta, toimittajayhteydenpidosta, laskujen käsittelystä sekä reklamaatioista. Vastaat koko ostoprosessista ja tilanteen mukaan teet myös tarjousten pohjalta päätöksiä. Teet tiivistä yhteistyötä tuotannon kanssa. Tehtävä antaa pitemmällä tähtäimellä mahdollisuuden kasvattaa osaamista myös strategisen ostamisen kenttään.

Tehtävässä menestyminen edellyttää

  • soveltuvaa koulutusta (esim. logistiikkainsinööri, konetekniikan insinööri)
  • kokemusta vastaavasta teknisestä ostotehtävästä
  • hyviä it-taitoja, erityisesti Excel -osaamista ja kokemusta ERP-järjestelmästä
  • hyvää projektityötapaa; systemaattisuutta, kykyä organisoida, aikatauluttaa, priorisoida, viestittää ja saattaa asiat päätökseen
  • vahvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Eduksi katsomme muun kielitaidon sekä piirustusten lukutaidon.

Voit olla hakemamme henkilö, jos lisäksi et pelkää ottaa vastuuta työstäsi, haluat kehittää ja kehittyä ja viihdyt rennossa mutta vahvasti asiantuntijahenkisessä työyhteisössä. Olet saanut ”tulikasteen” haastavista tilanteista ja tiedät, että selviät niistä rationaalisesti ja yhteistyötaitoisesti toimien.

Kaso Oy tarjoaa sinulle hyvän työyhteisön tuen tehtävässä onnistumiselle, mahdollisuuden kehittyä edelleen strategisen ostamisen asiantuntijaksi ja itseohjautuvuutta arvostavan työskentelykulttuurin.

Lisätietoja tehtävästä antaa 16.8. alkaen Barona Engineeringiltä Kristiina Vormala, p. 040 837 4019.